LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz


View Larger Map

Investice - nabídka průmyslových práv

Naše patentová kancelář poskytuje služby převodu (prodeje) nebo licence (pronájem) průmyslových práv národních, zahraničních a evropských. Zde uváděné nabídky jsou zveřejněny po předchozím odsouhlasení vlastníků těchto průmyslových práv.
V případě zájmu kontaktujte naši kancelář.

A) Ochranné známky

Ochranná známka č. zápisu 155488, právo přednosti ze dne 20. března 1962, znění "VENUŠE"
Vlastník BOHEMIA SEKT, s.r.o. nabízí k prodeji ochrannou známku, popř. uzavření licenční smlouvy, pro výrobky: víno všech druhů.

B) Patenty, užitné vzory

Patent č. 304893 " Inovativní technické řešení kolečkových bruslí " a souvisejicí know-how
Podvozky jednořadých kolečkových bruslí obsahujicí navíc oproti stávajicím běžným řešením unikátní bezpečný brzdný systém a odpružení jednotlivých koleček se zdvihem odpružení 8mm. Dále také jako variantní řešení nafukovací bezdušové pláště. Podrobné informace jsou k dispozici na:  http://freedom-line.webnode.cz/

Užitný vzor č. 20935 "Stavební systém dřevěných zahradních staveb " a souvisejicí know-how
Podstatou technického řešení je konstrukční vytvoření stavebního systému dřevěných zahradních staveb z prefabrikovaných stavebnicových dílů. To umožňuje jednoduché vytvoření variabilních dřevěných zahradních staveb. V systému jsou použité dřevěné díly tvořené běžným truhlářským řezivem. Díky spojení prvků systému pomocí spojek a šroubů jsou stavby rozebíratelné bez poškození nebo opotřebování spojovacích prvků.

Patent č. 283438 "Zařízení pro pohon dvojkolí" a související know-how
Zařízení pro pohon dvojkolí kolejových vozidel, nevyvázaných nebo vyvázaných z podvozku, je určeno zejména pro zařízení na opracování jízdních profilů jejich kol. Sestává z páru kladek, mezi které je kolo vložitelné. Každá z kladek je otočně uložena ve skříni, které jsou k sobě přibližitelné. Mezi skříněmi je uspořádáno přítlačné ústrojí.

Patent č. 301757 "Zařízení pro pohon dvojkolí kolejových vozidel při obrábění jejich jízdních profilů" a související know-how
Zařízení je určeno pro pohon dvojkolí kolejových vozidel při obrábění jejich jízdních profilů, kde kola dvojkolí jsou na vnitřní straně věnce opatřená z vnější strany dvojkolí válcovou plochou a ložiskovou skříní. Zařízení je tvořené skříní spojenou s rámem. Ve skříni jsou otočně uloženy alespoň dva nosné hřídele opatřené vně skříně kladkami přitlačitelnými k válcové ploše. Opačný konec skříně je opatřen hydraulickým válcem přitlačitelným k ložiskové skříni. Alespoň jedna z kladek je spojena se zdrojem krouticího momentu

Patent č. 301773 "Zařízení pro pohon dvojkolí kolejových vozidel nevyvázaných nebo vyvázaných" a související know-how
Zařízení pro pohon dvojkolí kolejových vozidel nevyvázaných nebo vyvázaných z podvozku, zejména při obrábění jejich jízdních profilů, sestává z páru kladek, z nichž alespoň jedna je hnaná. Mezi kladky je vložitelné kolo dvojkolí. Každá z kladek je otočně uložena v samostatném vřetenu a opatřena zdrojem krouticího momentu. Vřetena jsou přikloubena k nosiči spojenému s rámem a mají na protilehlých stranách vůči kladkám vložené roztahovací ústrojí.

Patent č. 302936 "Zařízení pro pohon dvojkolí při obrábění" a související know-how
Zařízení pro pohon dvojkolí při obrábění jízdních profilů, kde kola dvojkolí jsou na vnitřní straně věnce opatřená z vnější strany dvojkolí válcovou plochou. Sestává ze svislého pouzdra, které je opatřeno výškově přestavitelným nosičem, na kterém je stranově přestavitelný suport s hrotem. Pod stranově přestavitelným suportem na nosiči je umístěna stranově výsuvná konzole se zvedákem. Na svislém pouzdru je výškově přestavitelný držák se stranově vysunutelnými kladkami přitlačitelnými k válcové ploše. Alespoň jedna z kladek je spojena se zdrojem krouticího momentu.

Patent č. 303730 "Sklíčidlo určené pro upnutí obrobku" a související know-how
Sklíčidlo určené pro upnutí obrobku je vhodné především pro upnutí dvojkolí kolejového vozidla. Je opatřené alespoň trojicí upínacích čelistí, které jsou opatřeny adhezními čelistmi, vystupujícími z upínacích čelistí proti čelu obrobku.

C) Průmyslové vzory

D) Know-how

Know-how k zaniklému patentu č. 278919 "Víceúčelový podúrovňový obráběcí stroj"
Stroj určen pro soustružení jízdních profilů dvojkolí kolejových vozidel nevyvázaných nebo vyvázaných z podvozku obsahuje stojan opatřený vřeteníky a pár nožových suportů. Na stojanu je proti sobě ustavena alespoň jedna dvojice souosých vřeteníků vzájemně přibližitelných. Čelisti vřeteníků jsou vnější plochou uzpůsobeny k uchycení obruče či monobloku za vnitřní osazení. Na stojanu je dole uspořádán pár nožových suportů.

Know-how k zaniklému patentu č. 301568 "Obráběcí stroj"
Obráběcí stroj, určený pro obrábění jízdních profilů dvojkolí kolejových vozidel, zejména nevyvázaných dvojkolí, sestává ze stojanu uspořádaného pod úrovní koleje pro pojezd kolejového vozidla a opatřeného příčným vedením, na kterém je proti sobě přestavitelně upravena dvojice vzájemně přibližitelných vřeteníků a pár nožových suportů spolu s hnacími kladkami pro pohon dvojkolí. Stojan spočívá na podélných vedeních uspořádaných rovnoběžně s kolejí, která jsou spojená se základem a na kterých je stojan podélně přestavitelný.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací