LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz

ID datové schránky: rzthqtu

Zapsaná v rejstříku Komory PZ ČR  pod reg. č. 2509.


View Larger Map

Patentová, známková a právní kancelář

Naší specializací je právní servis v oblasti průmyslových práv, kam spadají patenty, ochranné známky, průmyslové a užitné vzory, označení původu, know - how, správní a soudní spory.

Jsme oprávněni k zastupování před: Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO), správními a civilními soudy ČR ve věcech průmyslového vlastnictví.

Tuto činnost poskytujeme v kompletním rozsahu i v zahraničí, vč. EU. Zejména spolupracujeme se sítí kanceláří v USA a Kanadě, Rusku, Ukrajině a Číně.

Změna zákona o ochranných známkách

Dovolujeme si Vás informovat o jedné z klíčových změn týkající se zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, jehož novela vstoupila v platnost k 01.01.2019.Od výše uvedeného data nebude Úřad zkoumat shodnost nově podaných ochranných známek se staršími již registrovanými.Z toho vyplývá, že pokud vlastníci nebudou chtít, aby si jiné subjekty registrovaly shodnou ochrannou známku pro stejné výrobky a služby, musí vlastník (nebo jeho zástupce) podat proti registraci shodného označení námitky.V případě, že je vlastník ochranné známky nepodá, Úřad průmyslového vlastnictví takové označení zaregistruje.Z toho vyplývá, že důležitost monitoringu (sledování zaměnitelnosti přihlášek ochranných známek) výrazně vzrostla.

Z odborného hlediska považujeme tuto službu v oblasti ochranných známek za zásadní a klientům doporučujeme její využití.

Varování před podvodnými subjekty:

V poslední době se opět množí případy, kdy jsou vlastníci průmyslových práv oslovováni pochybnými subjekty. Je nám známo, že se tyto subjekty tváří jako registrační úřady a snaží se tímto způsobem vylákat z lidí peníze. Často nejsou tyto subjekty k takové činnosti ani oprávněny či nabízí služby, které již byly provedeny (např. na společnost Česká obnova ochranných známek bylo podáno trestní oznámení a věc vyšetřuje Policie ČR). Seznam uvedených subjektů je uveden na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví:

http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/varovani/varovani-rejstriky.html

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací