LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz


View Larger Map

Právní předpisy

Národní

Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví v platném znění
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, v platném znění
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, v platném znění
Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. v platném znění
Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, v platném znění
Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

 

EU

Nařízení Komise (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2868/1995, prováděcí nařízení o ochranné známce Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 782/2004, mění Nařízení č. 2868/1995
Nařízení Komise (ES) č. 1041/2005, mění Nařízení č. 2868/1995
Směrnice Rady č. 89/104, sbližuje právní předpisy členských států o ochranných známkách
Nařízení Komise (ES) č. 1992/2003, o přístupu ES k Protokolu k Madridu

Nařízení Komise (ES) č. 6/2002, o průmyslovém vzoru Společenství
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2002, prováděcí nařízení o průmyslovém vzoru Společenství
Rozhodnutí Rady č. 2006/954/ES, kterým se schvaluje přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů

 

Mezinárodní smlouvy

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva)
Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek
Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Smlouva o známkovém právu (TLT)
Singapurská smlouva o známkovém právu (STLT)
Smlouva o patentové spolupráci (PCT)
Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací