LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz


View Larger Map

Ochranné známky

– je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu. Podmínkou je, že označení (ochranná známka) je schopno odlišit výrobky anebo služby jedné osoby o výrobků služeb jiné osoby. V zápisném řízení u ochranné známky provádí Úřad průmyslového vlastnictví jednoduchou rešerši, zda není označení shodné se zapsanou ochrannou známkou českou národní, komunitární (EU) nebo mezinárodní platnou na našem území. Zápis ochranné známky dává jejímu vlastníkovi výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro které je registrována a zároveň zakázat třetím osobám ochrannou známku v obchodním styku užívat.
Zápis ochranné známky platí 10 let od data podání přihlášky. Obnovu ochranné známky na dalších 10 let lze provést vždy před uplynutím posledního roku platnosti. Maximální možná doba platnosti registrace ochranné známky není nijak omezena.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací