LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz


View Larger Map

Průmyslový vzor

– chrání vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Podmínkou registrace průmyslového vzoru je jeho novost a nebyl před dnem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Úřad průmyslového vlastnictví provádí v rámci zápisného řízení obsáhlou rešerši, zda průmyslový vzor splňuje podmínku novosti. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM) rešerši neprovádí a vzor je obvykle tímto úřadem v krátké době zapsán.

Platnost průmyslového vzoru je 5 let ode dne podání přihlášky. Obnovu registrace průmyslového vzoru je možno provést na dalších 5 let před uplynutím posledního roku platnosti. Maximální délka platnosti průmyslového vzoru je celkem 25 roků.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací