LANGROVA, s.r.o.
Skrétova 48, 301 00 Plzeň, Czech Republic
+420 377 237 550
+420 724 283 720
office@patent-langrova.cz


View Larger Map

Zahraniční zastupování ve věci průmyslových práv

- zajišťujeme služby patentové kanceláře, která je oprávněna plnomocně zastupovat před:

  • Evropským patentovým úřadem (EPO), sídlem Mnichov, Německo, ve věci zpracování evropských patentových přihlášek, vedení řízení o přihláškách, vedení sporných řízení (podání odporu proti udělenému evropskému patentu)
  •  Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), sídlem Ženeva, Švýcarsko, ve věci mezinárodních přihlášek vynálezů (označení PCT) nebo ve věci mezinárodních ochranných známek. Mezinárodní ochranné známky lze registrovat v cca 180 zemích, které jsou členy Madridské dohody o zápisu ochranných známek nebo Protokolu k Madridské dohodě.
  • Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU (OHIM), sídlem Alicante, Španělsko, ve věci přihlášek ochranných známek Společenství a průmyslových vzorů Společenství s územním rozsahem celé EU. Dále tento úřad rozhoduje spory ve věcech námitek, návrhů na zrušení anebo návrhu na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství a zrušení registrace průmyslových vzorů Společenství.

Díky dlouholeté efektivní spolupráci se sítí zahraničních patentových kanceláří jsme schopni zajistit ochranu Vašich práv v různých zemích po celém světě, dle Vašeho požadavku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Více informací